Hex Mask UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect Copy crown download Ellipsis External URL Favorite (off) Favorite (on) Fullscreen Help Home Info Live Minus Mobile Menu Mobile Overflow Paginate Dot (filled) Paginate Dot (empty) Pin Placeholder Icon Play Video Circle Play Video Plus Search Team No-Team-Logo_Fallback_003 Ticket Trophy User Input Video Video Play Icon World X Game Mode Icons Hero Icons Map Icons Platform Icons Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter VK Youtube Weibo WeChat Workshop Icons WorkshopControl WorkshopShare WorkshopInfinite

Informacje o aktualizacji

14 stycznia 2021

Aktualizacja gry na PST – 14.01.2021

Zmiany ogólne

Aktualizacja funkcji: szczegółowe sterowanie odtwarzaczem powtórek
  • Wprowadziliśmy możliwość przełączania się pomiędzy dwoma rodzajami sterowania szybkością odtwarzania: domyślnym i szczegółowym.
  • Sterowanie szczegółowe pozwala na zwiększanie i zmniejszanie szybkości odtwarzania w skokach mniejszych niż co 0,25: od 0,10 do 1. Do zmiany szybkości odtwarzania możecie wykorzystywać też przyciski szybkiego i wolnego ruchu. Pozwala to na przykład uchwycić świetne momenty w zwolnionym tempie!
Ogólne
  • Dodano nowy filtr posiadania do zakładki portretów w profilu kariery.
  • Przeorganizowano układ menu w grze dowolnej.
  • Wyregulowano dźwięk wskaźników wzmocnionych trafień w celu zwiększenia ich wyraźności.

Poprawki błędów

Ogólne
  • Naprawiono błąd, który powodował, że informacje czatu nie pokazywały, że zaproszenie od znajomego z Rzeczywistym ID zostało przyjęte.
Bohaterowie

Żniwiarz

  • Naprawiono błąd, który powodował, że głośność trafienia traciła synchronizację, jeśli postać zamrożono podczas używania superzdolności.

Zenyatta

  • Naprawiono błąd, który powodował, że skórka Robot-zabawka była nieprawidłowo animowana podczas rzucania kulami.
Aktualizacja Overwatch na PST

Testy nowych bohaterów i map odbywają się na Publicznym Serwerze Testowym (PST) przed oficjalnym wprowadzeniem do pełnej wersji gry (tylko na PC).