Hex Mask UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect Copy crown download Ellipsis External URL Favorite (off) Favorite (on) Fullscreen Help Home Info Live Minus Mobile Menu Mobile Overflow Paginate Dot (filled) Paginate Dot (empty) Pin Placeholder Icon Play Video Circle Play Video Plus Search Team No-Team-Logo_Fallback_003 Ticket Trophy User Input Video Video Play Icon World X Game Mode Icons Hero Icons Map Icons Platform Icons Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter VK Youtube Weibo WeChat Workshop Icons WorkshopControl WorkshopShare WorkshopInfinite

Informacje o aktualizacji

18 lutego 2021

Aktualizacja Overwatch – 18.02.2021

Aktualizacje bohaterów

Orisa

Dzięki tej zmianie Umocnienie będzie lepiej chronić Orisę przed gwałtownymi obrażeniami, przez co stanie się pewniejszą zdolnością obronną.

Umocnienie
 • Uniemożliwia otrzymanie krytycznego trafienia w głowę, gdy efekt jest aktywny.
Żniwiarz

Strzelby Żniwiarza zadają wysokie obrażenia, ale wymagają niewielkiej odległości lub dużego celu, aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał. Postanowiliśmy więc zwiększyć zasięg, z którego bohater może skutecznie zadawać obrażenia, jednocześnie redukując wartość obrażeń zadawanych przez każdy strzał.

Piekielne Strzelby
 • Zmniejszono rozrzut z 8 do 6.
 • Zmniejszono obrażenia zadawane przez każdy pocisk z 7 do 5,5 pkt.
Winston

Dzięki tej zmianie Winston będzie nieco bardziej wytrzymały przeciwko strzelbom, wiązkom i szybkostrzelnym broniom.

 • Zmieniono proporcje podstawowego pancerza/zdrowia ze 100/400 na 150/350.
Burzyciel

Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak często Burzyciel jest wstanie odrzucać przeciwników, efekt ten wydaje się zbyt silny. Zmniejszamy więc odległość, na jaką Pazur odpycha wrogich bohaterów, aby zrównać jego działanie z innymi odrzucającymi zdolnościami o krótkim czasie odnowienia.

Pazur
 • Zmniejszono siłę odrzucenia o 25%.

Poprawki błędów

Ogólne
 • Naprawiono błąd, który powodował, że bezwładne modele postaci spadały przez teren podczas pomijania powtórki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że tryb Łowca nagród kończył się zbyt wcześnie.
Mapy

Junkertown

 • Naprawiono błąd, który pozwalał Smudze uciekać poza granice mapy w niektórych miejscach.
9 lutego 2021

Aktualizacja Overwatch – 9.02.2021

Zmiany ogólne

Łowca nagród
 • Gracze będący celami utracą swój status, jeśli przez dłuższy czas nie zaliczą likwidacji.

Poprawki błędów

Ogólne
 • Naprawiono błąd w trybie Łowca nagród, w którym status „Cel” mógł stać się niedostępny, jeśli aktywny cel opuścił grę.
4 lutego 2021

Aktualizacja Overwatch – 4.02.2021

Księżycowy Nowy Rok 2021

Świętujmy razem Rok Bawołu!

Nadejście Księżycowego Nowego Roku uświetnią nowe elementy sezonowe, w tym legendarne skórki Byczy Demon dla Orisy, Smoczy Ogień dla Bastiona, Łowczyni Tygrysów dla Ashe i wiele innych! To wydarzenie rozpoczyna też 4. sezon Rywalizacji w trybie Zdobywanie flagi i wprowadza nowy tryb gry o nazwie Łowca nagród!

Więcej informacji o Księżycowym Nowym Roku znajdziecie na PlayOverwatch.com.

Nowy tryb gry: Rozróba Łowca nagród

Sprawdźcie swoje umiejętności w nowym trybie w Salonie gier: Łowca nagród! Pierwsza likwidacja w meczu czyni was celem i zapewnia dodatkowe punkty za kolejne zabójstwa. Jeśli komuś uda się was upolować, zostanie następnym celem!

Zmiany ogólne

Aktualizacja funkcji: szczegółowe sterowanie odtwarzaczem powtórek
 • Wprowadziliśmy możliwość przełączania się pomiędzy dwoma rodzajami sterowania szybkością odtwarzania: domyślnym i szczegółowym.
 • Sterowanie szczegółowe pozwala na zwiększanie i zmniejszanie szybkości odtwarzania w skokach mniejszych niż co 0,25: od 0,10 do 1. Do zmiany szybkości odtwarzania możecie wykorzystywać też przyciski szybkiego i wolnego ruchu. Pozwala to na przykład uchwycić świetne momenty w zwolnionym tempie!
Ogólne
 • Dodano nowy filtr posiadania do zakładki portretów w profilu kariery.
 • Przeorganizowano układ menu w grze dowolnej.
 • Wyregulowano dźwięk wskaźników wzmocnionych trafień w celu zwiększenia ich wyraźności.

Poprawki błędów

Ogólne
 • Naprawiono błąd, który rzadko powodował, że odgłosy kroków wroga były niesłyszalne.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że informacje czatu nie pokazywały, że zaproszenie od znajomego z Rzeczywistym ID zostało przyjęte.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że efekt niskiego poziomu zdrowia Sombry był widoczny na sojusznikach podczas odtwarzania powtórki.
Mapy

Kanezaka

 • Naprawiono błąd brakującej detekcji kolizji wewnątrz salonu gier Pachimari.
 • Naprawiono błąd geometrii mapy, który powodował powstawanie przerw między budynkami.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał graczom stawanie na niektórych framugach drzwi.
 • Naprawiono błąd brakującej detekcji kolizji kół garncarskich.
 • Naprawiono błąd brakującej detekcji kolizji między automatami.

Droga 66

 • Naprawiono błąd geometrii mapy, który powodował powstanie luki wewnątrz kryjówki Zadymiarzy.
Bohaterowie

Brigitte

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Bariera nie skalowała się prawidłowo przy użyciu ustawień Warsztatu.

Baptiste

 • Naprawiono błąd, który powodował, że statystyka powstrzymanych zgonów nie wyświetlała się poprawnie.

Żniwiarz

 • Naprawiono błąd powodujący brak synchronizacji głośności trafienia w przypadku zamrożenia podczas użycia superzdolności.

Reinhardt

 • Naprawiono błąd powodujący, że animacja pochylania się była mniej responsywna.

Sombra

 • Naprawiono błąd, który powodował, że efekt niskiego poziomu zdrowia czasami wyświetlał się niepoprawnie w powtórkach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niewidzialna Sombra ujawniała swoją lokalizację, jeśli jej model był w trakcie ładowania do meczu.

Symmetra

 • Naprawiono błąd, który mógł spowodować śmierć podczas podróży między teleporterami.

Burzyciel

 • Naprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach pozwalał na użycie Kafara, gdy postać stała na ziemi.

Zenyatta

 • Naprawiono błąd skórki Robot-zabawka, który powodował problem z animacją podczas rzucania kul.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięki i efekty zatrzymywały się podczas emotki Medytacja.
Informacje o aktualizacji

Te informacje o aktualizacji opisują ogólne zmiany wprowadzone w pełnej wersji Overwatch, które obejmują Szybką grę, Rywalizację, Salon gier i Gry dowolne.