Hex Mask UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect Copy crown download Ellipsis External URL Favorite (off) Favorite (on) Fullscreen Help Home Info Live Minus Mobile Menu Mobile Overflow Paginate Dot (filled) Paginate Dot (empty) Pin Placeholder Icon Play Video Circle Play Video Plus Search Team No-Team-Logo_Fallback_003 Ticket Trophy User Input Video Video Play Icon World X Game Mode Icons Hero Icons Map Icons Platform Icons Exclusive on Battle.net Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter VK Youtube Weibo WeChat Workshop Icons WorkshopControl WorkshopShare WorkshopInfinite

Gracze Overwatch wspólnie przeciwko rakowi piersi

Gracze Overwatch wspólnie przeciwko rakowi piersi

Jakiś czas temu sprzedawaliśmy naszą pierwszą charytatywną skórkę: GOŹDZIK DLA ŁASKI. Ta wyjątkowa i dostępna jedynie przez ograniczony czas skórka, a także towarzyszące jej tematyczne gadżety zostały stworzone we współpracy z Fundacją Badań nad Rakiem Piersi. Celem akcji było wsparcie członków naszych rodzin i przyjaciół, którzy zostali dotknięci tą chorobą. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać 12,7 miliona dolarów. To największa darowizna dokonana przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo w tak krótkim okresie na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Piersi w jej 25-letniej historii. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Aby działalność Fundacji była jak najbardziej transparentna, postanowiła ona podzielić się z wami informacją na temat tego, w jaki sposób zebrane pieniądze są wykorzystywane, by finansować badania nad leczeniem, zapobieganiem i lepszym zrozumieniem raka piersi.

TRZY PROGRAMY GŁÓWNE

12,7 miliona dolarów darowizny sfinansuje trzy główne programy, które obejmują badania nad każdym z aspektów diagnostyki raka piersi, dzięki czemu odmieniają życia kobiet i mężczyzn z całego świata: inicjatywę Fundacji skierowaną na prewencję raka piersi, fundusz dla konsorcjum badań translacyjnych nad rakiem piersi i 25 edycję corocznych dotacji przyznawanych przez Fundację.

INICJATYWA SKIEROWANA NA PREWENCJĘ RAKA PIERSI

Dzięki wsparciu Blizzard Entertainment Fundacja sfinansuje innowacyjne badania nad prewencją, aby zmniejszyć zachorowalność na raka piersi, w tym prace nad stworzeniem nowych narzędzi i testów, które poprawią wykrywalność oraz diagnostykę raka. Programy te pozwolą na lepsze zrozumienie roli czynników dziedzicznych i przybliżą nas do dokonania oceny ryzyka genetycznego populacji, co umożliwi udzielenie pomocy osobom, które znajdują się w grupie ryzyka, jeszcze zanim choroba zacznie się rozwijać.

Inicjatywa wystartuje jeszcze w tym miesiącu, kiedy Fundacja powoła think tank składający się z naukowców specjalizujących się w badaniach nad rakiem piersi. Stworzą oni tegoroczną listę dotacji, które sfinansują wybrane badania nad prewencją raka piersi z krótko- i długoterminowymi celami. Procedura zakończy się w marcu i to wówczas Fundacja rozpocznie trzyletni okres przekazywania funduszy na badania kliniczne i laboratoryjne.

FUNDUSZ DLA KONSORCJUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH NAD RAKIEM PIERSI

Fundusz dla konsorcjum badań translacyjnych nad rakiem piersi, w całości sfinansowany przez wpływy ze sprzedaży skórki Goździk dla Łaski, pozwoli na rozpoczęcie w tym roku pięciu nowych testów klinicznych.

Testy te zostaną przeprowadzone przez konsorcjum składające się z 19 instytucji medycznych i niemal 200 naukowców, a ich celem będzie przyspieszenie badań nad nowymi metodami leczenia pacjentów z rakiem piersi. Członkowie konsorcjum będą ze sobą współpracować i korzystać z podejścia multidyscyplinarnego, aby lepiej zrozumieć biologię raka piersi, a także by sprawdzić nowe strategie leczenia w warunkach klinicznych.

25 EDYCJA COROCZNYCH DOTACJI NA BADANIA

Coroczny program dotacji na badania to główny element misji Fundacji. Naukowcy z całego świata mają dzięki niemu szansę sprawdzić swoje innowacyjne pomysły, mogą współpracować z innymi badaczami i przybliżyć nas do momentu, gdy rak piersi stanie się przeszłością. Z waszych pieniędzy ufundowanych zostanie 25 grantów, które sfinansują badania w siedmiu różnych dziedzinach, skupiających się na diagnostyce oraz leczeniu.

Granty Blizzard Entertainment zostaną przydzielone 29 badaczom z 10 stanów USA oraz 8 krajów znajdujących się na 6 kontynentach na całej Ziemi.

PODZIĘKOWANIA DLA ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Raz jeszcze ośmieliliście się zamarzyć o lepszym świecie i pomogliście nam w misji walki z rakiem piersi. Więcej informacji.

Bohaterowie! Dziękujemy, że odpowiedzieliście na wezwanie!